เกี่ยวกับเรา

“เรามุ่งมั่นในการเป็นผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวแสนอร่อย ด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับมืออาชีพ
และยังคงรสชาติความอร่อยแบบดั้งเดิม”

       ไทยทำอินเตอร์ฟูดส์ รับผลิตขนมคบเคี้ยวมีรายการให้เลือกมากมาย เช่น หนังไก่ทอดอบกรอบ เนื้อปลาทอดอบกรอบ หนังปลาทอด ปูอัดอบกรอบ ปลาหยอง ไก่หยอง เป็นต้น และทางบริษัทสามารถที่จะปรับเปลี่ยนรสชาติให้ถูกใจกับผู้บริโภคได้อย่างมืออาชีพ นอกจากนี้เรายังสนับสนุน SME ขนาดเล็ก เปิดโอกาสให้ผู้สนใจผลิตสินค้า เพื่อจะไปขายในแบรนด์ของตัวเอง(OEM) คิดและออกแบบเมนูๆใหม่ที่เป็นแบบเฉพาะของตัวเองได้อีกด้วย รวมไปถึงการขออย. บรรจุซองหรือกระป๋อง จนถึงติดแบรนด์พร้อมขาย

วิสัยทัศน์ (Vision)

“มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมที่มีประโยชน์ เพื่อตอบสนองผู้บริโภค ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ”

ภารกิจ (Mission)

  • บริษัทจะมุ่งสู่ความพึงพอใจแก่ลูกค้า,คู่ค้า และสังคมสิ่งแวดล้อม
  • บริษัทมุ่งมั่นที่จะขยายตลาดและเพิ่มกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
  • บริษัทมุ่งหวังที่จะสร้างระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
  • บริษัทจะส่งเสริมให้พนักงาน รู้รัก สามัคคี และให้ความเป็นธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับองค์กร

 

TTF :: THAI TUM INTER FOOD รับผลิต รับผลิตขนมคบเคี้ยว รับผลิตขนมแบบ OEM สำหรับผู้ที่สนใจสร้างขนมในแบรนด์ของตัวเอง
Powered By : Zeasyweb